Skip to Content

Můžete někdo doporučit kryptografickou funkci/knihovnu, která by dokázala hashovate miliony a miliony emailů hash(email) bez kolizí? Použít md5(email) by asi nebyl dobrý nápad, protože tam by hrozilo hodně kolizí.

Kolega z práce doporučil github.com/minio/blake2b-simd. Máte někdo další doporučení nebo rady? Díky!

@vojtechvitek-user

Join in on the conversation with Vojtech Vitek when you subscribe to Golang.cz.